Vesimittarin lukeminen

Vesimittari asennettuna paikoilleen sulkuventtiilin vieressä.

Mekaanisten vesimittareiden, joissa ei ole etäluentaa, lukema on ilmoitettava laskutusta varten vähintään kerran vuodessa. Vesimittarin lukemaa ilmoitettaessa ilmoitetaan kokonaisten vesikuutioiden määrä (m³). Omaa vedenkulutusta ja sen muutoksia tulee seurata myös niillä kiinteistöillä, joihin on asennettu etäluettava mittari.  

Vesimittareita on erilaisia ja eri merkkisiä. Vesimittarin numero löytyy mittaritaulun reunasta tai sen näytöstä – tarkista ensin, että kyseessä on vesimittari ja sen numero on sama kuin mittarinlukukortissa tai laskussa. Lukema näytöllä voi näyttää joko pelkkiä kokonaisia kuutioita tai myös litroja. 1 m3 on 1 000 litraa vettä.

Joissakin tapauksissa vesilaitos voi suorittaa luennan, josta peritään palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus. 

Digitaaliset vesimittarit toimivat verkossa ja saavat virran sisään rakennetusta akusta. Mittarit ovat etäluettavia ja lähettävät kulutuslukeman minimissään kerran vuorokaudessa.

Jokaisessa mittarimallissa näyttö vaihtuu jaksottaisesti näyttäen lukeman, hälytykset ja testinäytön. Digitaalisten mittareiden näytössä on omat symbolit hälytyksille ja virtaamalle. Mittarin rungossa on tiedot mittarin valmistusvuodesta, valmistajasta, virtaamasta, IP-luokituksesta ja patterin kestosta.

Jos etäluettavan vesimittarin digitaalinen näyttö on pimentynyt tai himmeä, on siitä ilmoitettava vesilaitokselle.