Liittyminen verkostoon

Vesisulku kahva käännettynä kiinni-asentoon.

Hakemus ja asemapiirros toimitetaan Haminan Vedelle olipa kysymyksessä vesihuoltolaitoksen alueella tai eriytymättömien vesiosuuskuntien alueella oleva kiinteistö. Vesiosuuskunnan kautta liittyvien tulee liittää hakemukseen myös osuuskunnan lausunto liittymisestä.

Hakemus on tehtävä myös silloin, kun kiinteistö on jo liitetty vesijohtoverkostoon ja liitetään myöhemmin viemäriverkostoon tai päinvastoin.

Hulevesiä koskevat rajakohtalausunnot hoitaa Haminan kaupunki.