Tietoa laskutuksesta

Puolitäysi vesilasi, johon valuu lisää vettä.

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistöllä kulutettuun vesimäärään. Vanhoilla kuluttajilla arviolaskutuksen perusteena on edellisen vuoden mitattu kulutus. Uusilla kuluttajilla arvioitu laskutus perustuu henkilömäärään.

Kuluttajia laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Kolme laskuista on edellisen vuoden kulutukseen perustuvia arviolaskuja ja neljäs lasku on asiakkaan ilmoittamaan vesimittarinlukemaan perustuva tasauslasku.

Suurimpia kuluttajia, pääasiassa teollisuusasiakkaita laskutetaan kerran kuukaudessa.

Mekaanisten mittareiden luentakortit lähetetään asiakkaille kerran vuodessa. Asiakas ilmoittaa lukeman luentakortilla postitse tai Haminan Veden kotisivuilta löytyvän Vesitilin kautta. LUKEMAN ILMOITTAMINEN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ.

Laskutuksiin tulevista muutoksista, kuten omistajan vaihdoksesta, kulutusarvion muutoksesta, laskutusosoitteen muutoksesta yms. ilmoitetaan Haminan Veden asiakaspalveluun. Haminan Vesi ei tee käyttösopimusta kiinteistön vuokralaisen kanssa. Vastuu käyttömaksujen maksamisesta on kiinteistön omistajalla.

Haminan Veden palvelunumero 05 749 2510 ma – pe klo 9 – 11 ja klo 13 – 15, email: vesilaskutus@hamina.fi.

Laskutusjaksot

1.1.-31.3. arviolaskutus (etäluettavilla mittareilla tasauslaskutus)
1.4.-30.6. arviolaskutus (etäluettavilla mittareilla tasauslaskutus)
1.7.-30.9. tasaus- ja arviolaskutus (etäluettavilla mittareilla tasauslaskutus)
1.10.-31.12. arviolaskutus (etäluettavilla mittareilla tasauslaskutus)

Vesilaskun maksamatta jättäminen aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen! Sulkemis- ja avaamiskustannukset veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Toimitusehtojen kohdan 6.4 mukaan Haminan Vedellä on oikeus pyytää asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu saatavien maksamisesta mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa.