Vesimaksut

Haminan Veden asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käyttö- ja perusmaksuista sekä palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan verkostojen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy huoneistotyypin mukaan. Perusmaksulla katetaan mm. käyttöomaisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä materiaali- ja palvelukuluja sekä hallinnosta aiheutuvia kuluja.

Käyttömaksu

Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun (teollisuuden jätevedet) perusteella. Käyttömaksuilla katetaan mm. veden käsittelyprosesseista ja pumppauksesta aiheutuvia energia- ja kemikaalikustannuksia.