Palveluhinnasto 01.01.2024 lukien

Puolitäysi vesilasi, johon valuu lisää vettä.

Voimaantulopäivä 1.1.2024

(Toimitusjohtajan päätös 13.07.2023 § 7 / 2023)

(* Täydennys, toimitusjohtajan päätös 01.12.2023 § 8 / 2023)

Vesimittarin ylimääräinen luenta

Mikäli kiinteistön omistaja laiminlyö vuosittaisen ilmoitusvelvollisuutensa, vesihuoltolaitoksella on oikeus tarkistaa mittarin lukema ja veloittaa käynnistä asiakasta. Mittarin luennasta peritään 65 € (80,60 € sis. alv 24 %) maksu.

Vesimittarin poisto, asennus ja säilytykseen otto

Maksu koskee tilanteita, joissa asiakas haluaa tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi ottaa mittarin pois pakkasen tai muun vaaran takia. Mittarin poistosta, takaisin asennuksesta ja säilytyksestä veloitetaan 110,00 € * (136,40 € sis. alv 24%).

Vesimittarin vaihto ja tarkistus asiakkaan pyynnöstä

Vesihuoltolaitos vaihtaa ja tarkistaa vesimittarin liittyjän kirjallisesta pyynnöstä. Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin +/- 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen. Jos tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän pienempää kuin +/- 5 % virhettä, vesihuoltolaitos veloittaa liittyjältä tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.

Voi vierittää
Alv 0 %Alv 24 %
NS 20 vesimittari90,00 €111,60 €
NS 25-32 vesimittari120,00 €148,80 €
NS 40 vesimittari200,00 €248,00 €
Suuremmat laskutustyönä

Vesimittarin vaihto jäätymis- tai vaurioitumistapauksessa

Voi vierittää
Alv 0 %Alv 24 %
NS 20 vesimittari150,00 €186,00 €
NS 25-32 vesimittari200,00 €248,00 €
NS 40 vesimittari300,00 €372,00 €
NS 20 etäluettava 225,00 €279,00 €
Suuremmat laskutustyönä

Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen

Vesijohdon sulkemisesta ja avaamisesta veloitetaan 75,00 € (93,00 € sis. alv 24 %) maksu jokaisesta käyntikerrasta.

Tonttivesijohdon sulatus

Vesijohdon sulatuksesta (sulatuskalusto ja työ / kaksi asentajaa) veloitetaan 150,00 € (186,00 € sis. alv 24 %) / h. Minimiveloitus 2 h.

Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto

Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto Nuutniemen jätevedenpuhdistamolla 7,00 €/m3 (8,68 € sis. alv 24 %).

Sprinklerimaksu

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan sprinklerimaksua. Maksu määräytyy toimitusveden määrävarauksen mukaan seuraavasti:

Voi vierittää
Toimitusveden määrävaraus€ / kk alv 0 %€ / kk alv 24 %
< 5 l/s35,00 €43,40 €
5 – 10 l/s60,00 €74,40 €
11 – 20 l/s95,00 €117,80 €
21 – 30 l/s130,00 €161,20 €
31 – 40 l/s170,00 €210,80 €

Sprinklerilaitteiston liitoskohdan rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä, jotka aiheutuvat laitteiston rakentamisesta, laskutetaan aiheutuneet todelliset kustannukset. Yli 40 l/s määrävarauksille sprinklerimaksu määritetään tapauskohtaisesti.

Työt

Putkiasentaja tai asiakaspalvelu 50,00 € / h (62,00 € sis. alv 24 %).

Insinööri tai mestari 65,00 € / h (80,60 € sis. alv 24 %).

Vesipostin käyttö €/vuosi

Kiinteistökohtaisen mittaroimattoman vesipostin käyttömaksu 100,00 € / v (124 € sis. alv 24 %).

Yleisen vesipostin käyttömaksu 60,00 € / v (74,40 € sis. alv 24 %).

HUOM!

Kiinteistön sisäisistä vesi- ja viemäriongelmista pyydetään ottamaan yhteyttä kiinteistön huoltomieheen tai LVI-asennusliikkeeseen.