Vesiosuuskunnat

Vesijohtoja sijoitettuna maahan työmaalla.

Haminan alueella toimii yhteensä n. 30 vesiosuuskuntaa tai vesiyhtymää. Osa on eriytyneitä, osa vesiyhtymiä tai yksityisiä vesi- tai viemärijohtoja. Järjestäytyneillä on oma Y-tunnus, jonka alla he toimivat.

Haminan kaupungin terveystarkastaja vastaa vesiosuuskuntien kanssa tehtävistä varautumis- ja näytteenottosuunnitelmista. Haminan Vesi toimittaa talousveden ja vastaanottaa mahdolliset jätevedet sekä avustaa verkostotietojen ylläpidossa ja kartoituksessa. Vesiosuuskunta vastaa omista verkostoistaan ja pumppaamoistaan ja heidän tulee itse organisoida esim. putkirikkotilanteet ja huollot.

Häiriötilanteissa Haminan Vesi voi tapauskohtaisesti osallistua esimerkiksi verkoston klooraukseen tai huuhteluun. 

Haminan alueella toimivia vesiosuuskuntia

Vesiosuuskunta Järvensivu, Neuvoton

Lavinmäentien vesiosuuskunta

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta

Vesiosuuskunta Vilniemen Vesi ry