Ohjeita sähkökatkon varalle

Puolitäysi vesilasi puisella alustalla.

💧 Pidä kotivarana riittävästi juomavettä ja puhtaita säilytysastioita.
💧 Vältä turhaa vedenkäyttöä sähkökatkon aikana, jotta jätevedet eivät tulvisi. Jätevedenpumppaamot toimivat sähköllä ja viemärivedet kertyvät verkostoon ja padottavat jos pumppaamot eivät toimi.
💧 Seuraa nettisivuille ilmestyviä ajankohtaisia ohjeita.
💧 Estä vesimittarin jäätyminen kiinteistöllä.
💧 Mikäli sinulla on oma kiinteistökohtainen jäteveden tai huleveden pumppaamo, tarkista sen toimivuus sähkökatkon jälkeen.

Lisää ohjeita löytyy osoitteesta
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitokset-ovat-varautuneet-sahkokatkoihin-myos-kotitalouksien-kannattaa-varautua/