Vesihuollon häiriötilanteet ja niihin varautuminen kotitalouksissa

Jäätynyt vesimittari, jonka lasi on pirstaloitunut rikki.

Ensisijainen yhteydenotto häiriötilanteissa (vesijohtovuodot, vesimittarin vuotaminen, veden laatu- tai makuongelmat, yms):

puh. 05 749 2777 (ma-to klo 8-14.00 ja pe 8-12.00)

puh. 0400 650 854 (virka-ajan ulkopuolella)

Talousveden laatuhäiriöt

Jos havaitset veden laadussa muutoksia, vesilaitos suosittelee kylmän veden juoksutusta kiinteistön vesipisteestä noin 15-20 min.

– Jos vesi on ruskeaa eikä kirkastu juoksuttamalla saattaa vedessä olla esim. talon putkistosta irtoavaa rautasakkaa. Sitä saattaa joutua veteen myös vesijohtoverkostossa tehtyjen korjaustöiden tai vesikatkojen aikana. 

– Harmaus vedessä on ilmaa, joka on vaaratonta – vesi kirkastuu, kun sitä seisottaa hetken vesilasissa. 

– Ummehtunut maku vedessä voi olla seurausta siitä, jos kiinteistön vedenkulutus on ollut vähäistä ja vesi on seissyt talon putkistoissa. Maku paranee vettä juoksuttamalla. 

Vedenjakelukatkokset

– Ennalta arvaamattomista katkoista Haminan Vesi tiedottaa ensisijaisesti kotisivuilla, aluekohtaisesti tekstiviestitse sekä tarvittaessa Facebook-sivullaan. Tilanteeseen voi varautua pitämällä kotona varalla puhtaalle juomavedelle sopiva kannettava astia, esim. 10 litran kanisteri, jolla voi hakea vettä jos katko pitkittyy.

– Etukäteen tiedossa olevista vedenjakelun katkoista tiedotetaan kotisivuilla ja kiinteistökohtaisesti tekstiviestillä tai postilaatikkoon jaetulla tiedotteella. Esim. suihkussa käynnit ja ruoanlaitot on hyvä hoitaa ennen katkoa. 

– Pyykinpesukoneeseen yhteydessä oleva vesihana on suljettava vedenjakelukatkoksen ajaksi, ja koneen voi laittaa päälle vasta sitten kun vesi on jälleen väritöntä ja kirkasta. 

– Vesikatkojen jälkeen verkostosta saattaa irrota sinne kertyneitä saostumia, josta voi aiheutua veden sameutta ja värjäytymistä. Haittojen poistamiseksi vesilaitos suosittelee veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu. Vesilaitos ei korvaa välittömästi katkon jälkeen kiinteistöissä suoritettuja veden juoksutuksia eikä pyykeille aiheutuneita vaurioita. Vettä tulee juoksuttaa hanoista niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. 

Jäätynyt vesimittari

Jos vesimittari on jäätynyt, sen tunnistaa siitä, että vettä ei tule, vesimittari vuotaa reilusti tai vesimittarin lasi on haljennut. Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta, joten jos epäilee sen jäätyneen on otettava yhteys Haminan Veteen. Vaurioituneen vesimittarin vaihdon suorittaa aina vesilaitos. Rikkoutuneen vesimittarin maksaa kiinteistön omistaja, ja tilanteen ehkäisemiseksi kiinteistön omistajan tulee pitää huolta siitä, ettei mittari pääse jäätymään. 

Viemärinhaju ja ylivuodot 

– Pumppaamoiden aiheuttama lievä haju on normaalia. Esim. sähkökatko tai muu poikkeuksellinen tilanne saattaa aiheuttaa ylivuodon. Jos tällaista havaitaan on otettava yhteyttä vesilaitokseen. 

– Jos kiinteistön oma viemäri tukkeutuu, voi viemäri haista tai pitää outoa ääntä, tai jätevesi nousta lattiakaivoista ja wc-pytyistä. Tällöin kyseessä on usein kiinteistön oma häiriötilanne. Viemärin haju kiinteistössä voi johtua myös kuivuneesta tai likaisesta lattiakaivosta, jolloin haitta voi poistua suihkuttamalla sinne vettä ja puhdistamalla kaivo. Jos ongelma ei poistu ota yhteyttä joko vesilaitokseen tai lokapalveluita tarjoavaan yritykseen.

Palvelujen turvaamiseksi Haminan Vesi toimii yhteistyössä mm. valvontaviranomaisten kanssa ja huolehtii säännöllisesti vesinäytteiden ottamisesta omalla toiminta-alueellaan.