Tietoa liittymiskustannuksista

Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Haminan Veden verkostoon. 

Uusille liittyjille vesi- ja jätevesijohdot rakennetaan tontin rajalle Haminan Veden toiminta-alueella. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistö vastaa tonttijohtojen rakentamiskustannuksista liitospisteeseen asti.

Liittymismaksu uusille pientaloliittyjille

Pientalojen (omakotitalot ja paritalot < 300 m2) liittymismaksu on 5.200 € (sis. Alv 24 %) Haminan Veden toiminta-alueella. Liittymismaksu kattaa tonttijohtojen rakentamismaksun kiinteistön rajalle, vesimittarin asennuksen, taloventtiilin ja jäteveden tarkastushaaran. Mikäli vesihuollon rakentamismaksut alueella poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä, voidaan liittymismaksua korottaa aluekertoimella.

Lisärakentaminen toiminta-alueella

Omakotitalot ja paritalot < 300 m2

Voi vierittää
Liittymis- ja rakentamismaksuAlv 0 %Alv 24 %
Pelkkä vesijohto2.769,793.434,54
Pelkkä jätevesiviemäri2.625,453.255,56
Vesi- ja jätevesijohto samanaikaisesti4.295,245.326,10

Liittyminen vesiosuuskunnan tai yksityisjohtojen kautta

Myös eriytymättömien osuuskuntien tai yksityisjohtojen kautta laitoksen verkostoon liittyvät kiinteistöt maksavat liittymismaksuosuuden Haminan Vedelle.

Voi vierittää
LiittymismaksuosuusAlv 0 %Alv 24 %
Vesijohto1.189,801.475,35
Jätevesiviemäri1.225,451.519,55
Vesijohto ja jätevesiviemäri2.415,242.994,89

Liittymismaksu muille rakennuksille

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu L määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kaavan mukaisen rakennusoikeuden, palvelukertoimen sekä aluekertoimen mukaan seuraavasti:

L = YI * K * A* PI * XI

L = Liittymismaksu

YI = Liittymismaksun yksikköhinta (€/rakennusoikeus m2)

K = Kiinteistötyypin mukainen kerroin

A = Kaavan mukainen rakennusoikeus (m2)

PI = Palvelukerroin

XI = Aluekerroin

Liittymismaksun yksikköhinta YI

2,32 €/k-m2 (Alv 0 % ) 2,88 €/k-m2 (sis. Alv 24 %)

Mikäli vesihuollon rakentamiskustannukset alueella poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä voidaan liittymismaksua tarvittaessa korottaa aluekertoimella.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tekemän päätöksen (17.6.2020 §21) mukaan suurten (100 000 kem2 tai suurempi) teollisuuskiinteistöjen liittymismaksuja voidaan perustellusta syystä kohtuullistaa aluetehokkuuden ja rakentamiskustannustarkastelun avulla.