Liittymishakemukset

Vesisulku kahva käännettynä kiinni-asentoon.

Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittäminen

Liittymishakemuksesta tulee käydä ilmi sekä liittyvän kiinteistön että liittyjän henkilötiedot. Hakemuksen jälkeen Haminan Vesi antaa liitoskohtalausunnon, josta käy ilmi tonttijohtojen liitospaikat. 

Hakemus

Sprinkleri

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan sprinklerimaksua.  Maksu määräytyy toimitusveden määrävarauksen mukaan.

Sprinklerilaitteiston liitoskohdan rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä, jotka aiheutuvat laitteiston rakentamisesta, laskutetaan erikseen.

Sprinklerilaitteiston liittymishakemus