Tallinmäellä vesijohtovaurio – korjaus on valmis

#Tallinmäen vesijohtovaurion korjaukset ovat ohi.

Pahoittelemme vedenjakeluun keskeytyksiä ja mahdollista veden värjäytymistä/samentumista. Haittojen poistamiseksi suosittelemme veden juoksuttamista – kunnes vesi kirkastuu.

Vesilaitos ei korvaa välittömästi katkon jälkeen kiinteistöissä suoritettuja veden juoksutuksia eikä pyykeille aiheutuneita vaurioita.