Mahdollinen fluoripitoisuuden ylitys talousvedessä

Haminan Vesi ostaa osan talousvedestä Kymen Vesi Oy:ltä/Kymenlaakson Vesi Oy:ltä Kymen Vesi Oy tiedottaa, että vedentuotantolaitoksella tehdään saneeraustöitä viikolla 45. Saneerauksen aikana on mahdollista, että talousveden fluoridipitoisuudelle talousvesiasetuksessa asetettu enimmäispitoisuus voi hetkellisesti ylittyä.

Kymen Vesi Oy kertoo tiedotteessaan, että varajärjestelmiä hyödyntäen pyritään varmistamaan, että fluoridipitoisuus pysyy koko ajan talousveden raja-arvon alittavalla. Saneerauksen arvioidaan kestävän arviolta kolme vuorokautta. Mikäli töiden aikana ilmene odottamattomia häiriöitä, voi fluoridipitoisuus nousta väliaikaisesti tasolle noin 2,0 mg/l. Laatuvaatimus eli sallittu enimmäispitoisuus talousveden fluoridipitoisuudelle lainsäädännössä on 1,5 mg/l. Muilta osin vedenlaatu pysyy saneerauksen aikana normaalilla tasolla. Riskiryhmässä olevia ei suositella juovan vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 1,5mg/l. Riskiryhmällä tarkoitetaan imeväisikäisiä lapsia (0-12 kk) ja raskaana olevia.

Haminassa fluoridipitoisuus voi olla matalampi, koska talousvettä tulee verkostoon muistakin vesilähteistä.

Tarvittaessa tiedotamme lisää.