Korotetun jätevesimaksun käyttöönotto 1.9.2024 alkaen

Haminan Veden johtokunnan päätöksen 13.6.2024 § 20 mukaan korotettu jätevesimaksu lisätään Haminan Veden taksoihin ja se koskee vain niitä kiinteistöjä, jotka johtavat hulevedet jätevesiviemäriin.

Korotettu jätevesimaksu on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva jäteveden perusmaksu kerrottuna neljällä.

Korotettu jätevesimaksu voidaan periä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä niiltä kiinteistöiltä, joiden todetaan tutkimusten perusteella (esim. savukokein) johtavan edes osin hulevesiä jätevesiviemäriin ja kiinteistön omistajaa on siitä kirjallisesti huomautettu.

Korotettu jätevesimaksu poistuu, kun kiinteistön omistaja on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla ja hulevesiä ei todistetusti enää johdeta jätevesiviemäriin.

Toimitusjohtaja Olli Sorvari

Haminan Vesi -liikelaitos