Haminan Vedellä on käytössään ohjelmia, jotka edellyttävät henkilötietojen käyttämistä. Haminan Vesi on kaupungin liikelaitos ja noudattaa tietosuojakäytännöissään Haminan kaupungin tietosuojaan liittyviä periaatteita.

Rekisterinpitäjä: Haminan Vesi liikelaitos

Rekisterin vastuuhenkilö: liikelaitoksen toimitusjohtaja

Tietosuojavastaava: kaupungin nimeämä vastuuhenkilö

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä asetusta rikotaan. Haminan Vesi liikelaitoksen yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on toimitusjohtaja Jukka Sandelin, p. 0400 439 004.

Järjestelmissä olevien tietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika käy ilmi seuraavista informointivelvoitteista.

Asiakastietojärjestelmän edellyttämä informointivelvoite

Haminan Vesi liikelaitoksella on käytössään asiakastietojärjestelmä, jossa säilytetään asiakassuhteeseen liittyviä tietoja.

Ohjelmaa käyttävät liikelaitoksen asiakasrekisteriä ylläpitävät henkilöt. Käyttäjät saavat henkilökohtaisen käyttöoikeuden järjestelmään ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Vain asiakashallinnan (sopimukset, laskutus, tiedotus) kannalta välttämättömät henkilötiedot tallennetaan ohjelmaan. Tällaisia tietoja ovat mm. asiakkaan nimi, osoitetieto, kiinteistötunnus ja mahdollisesti puhelinnumero.

Tietoja säilytetään Haminan kaupungin suojatulla palvelimella eikä tietoja saa siirtää kolmansiin maihin. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ohjelma on käytössä.

Verkostotietojärjestelmän edellyttämä informointivelvoite

Haminan Vesi liikelaitoksella on käytössään johtotietojärjestelmä, jossa säilytetään verkosto-omaisuutta, verkostoon liittyviä laitteita ja laitoksia koskevia tietoja. Tiedot, joista selviää omaisuuden täsmällinen sijainti ja ominaisuudet, ovat välttämätön osa vesiliikelaitoksen operatiivista toimintaa.

Johtotietojärjestelmää käyttävät liikelaitoksen operatiivisista toiminnoista ja suunnittelusta vastaavat henkilöt. Käyttäjät saavat henkilökohtaisen käyttöoikeuden järjestelmään ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötiedot koostuvat kiinteistöihin liitetyistä tiedoista, jotka on linkitetty ohjelmaan liikelaitoksen asiakastietojärjestelmästä. Ohjelmassa on nimi, osoitetieto, kiinteistötunnus ja mahdollisesti puhelinnumero. Tietoja tarvitaan esimerkiksi häiriötilanteissa alueelliseen tiedottamiseen.

Tietoja säilytetään Haminan kaupungin suojatulla palvelimella eikä tietoja saa siirtää kolmansiin maihin. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ohjelma on käytössä.

Vesijohtoverkostomallin edellyttämä informointivelvoite

Haminan Vesi liikelaitoksella on käytössään vesijohtoverkoston malli, jota voidaan käyttää ns. simulaatio-ohjelmassa. Simulointi mahdollistaa verkostojen toiminnallisen tarkastelun eri tilanteissa ja sen avulla voidaan tehostaa koko alueen yleissuunnittelua, riskienhallintaa ja vesihuollon toimintavarmuutta.

Ohjelmaa käyttävät liikelaitoksen verkoston suunnittelua ja ylläpitoa tekevät henkilöt. Käyttäjät saavat henkilökohtaisen käyttöoikeuden ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötiedot koostuvat kiinteistöjen sijaintitiedoista, joihin on liitetty vuosikulutustieto. Tiedot ovat saatu vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmästä. Tiedot ovat välttämättömiä mallin toiminnallisuuden kannalta. Muita kuin mallinnuksen kannalta välttämättömiä tietoja, kuten kiinteistön omistajan nimiä, henkilötunnuksia tai puhelinnumeroita, ei malliin ole tallennettu. Sellaisenaan mallissa olevia tietoja ei voi suoraan yhdistää kehenkään luonnolliseen henkilöön.

Tietoja säilytetään Haminan kaupungin suojatulla palvelimella eikä tietoja saa siirtää kolmansiin maihin. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin malli on käytössä.

Pin It on Pinterest

Share This