Kiinteistön liittyminen vesi- ja viemärijohtoverkostoon

Hakemus ja asemapiirros toimitetaan Haminan Vedelle olipa kysymyksessä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tai vesiosuuskuntien toiminta-alueella oleva kiinteistö. Vesiosuuskunnan kautta liittyvien tulee liittää hakemukseen myös osuuskunnan lausunto liittymisestä.

Liittymishakemus tehdään myös silloin, kun kiinteistö on jo liitetty vesijohtoverkostoon ja liitetään myöhemmin viemäriverkostoon tai päinvastoin.

Liittymishakemuksesta tulee käydä ilmi sekä liittyvän kiinteistön että liittyjän henkilötiedot. Hakemuksen jälkeen Haminan Vesi antaa liitoskohtalausunnon, josta käy ilmi tonttijohtojen liitospaikat. Haminan Vesi saa Haminan kaupungin puolesta antaa liittymiskohdan myös hulevesiviemärille ja periä liittämistä koskevan liittymismaksun. 

Kaavio liittymisprosessin etenemisestä

Tietoa liittymiskustannuksista

 

 

Pin It on Pinterest

Share This