Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vesihuoltolaitoksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi. Vesihuoltolaitoksia on kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin, jotta vesihuoltopalvelut voidaan ylläpitää myös koronaviruksen aiheuttaman epidemian mahdollisesti laajentuessa. Toimintavarmuuden turvaamiseksi vesihuoltolaitoksia on kehotettu mm. ohjeistamaan asiakkaita välttämään laitoksella käyntiä ja hoitamaan yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla ja siirtämään ei-kiireelliset asiakaskäynnit myöhempään ajankohtaan.

Toiminnan turvaamiseksi Haminan Veden toimisto on suljettu toistaiseksi. Asiakaspalvelu hoidetaan puhelimitse ja sähköpostilla. Haminan Vesi ei toistaiseksi suorita ei-kiireellisiä töitä kiinteistöillä. Myös mittarinvaihtotyö keskeytetään ja siirretään myöhäisempään ajankohtaan

Pin It on Pinterest

Share This