Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistöllä kulutettuun vesimäärään. Vanhoilla kuluttajilla arviolaskutuksen perusteena on edellisen vuoden mitattu kulutus. Uusilla kuluttajilla laskutus perustuu henkilömäärään.

Kuluttajia laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Kolme laskuista on edellisen vuoden kulutukseen perustuvia arviolaskuja ja neljäs lasku on asiakkaan ilmoittamaan vesimittarinlukemaan perustuva tasauslasku.

Suurimpia kuluttajia, pääasiassa teollisuusasiakkaita laskutetaan kerran kuukaudessa.

Laskutuksiin tulevista muutoksista, kuten omistajan vaihdoksesta, kulutusarvion muutoksesta, laskutusosoitteen muutoksesta yms. ilmoitetaan Haminan Veden asiakaspalveluun. Haminan Vesi ei tee käyttösopimusta kiinteistön vuokralaisen kanssa. Vastuu käyttömaksujen maksamisesta säilyy kiinteistön omistajalla huolimatta siitä postitetaanko laskut suoraan vuokralaiselle vai ei.

Haminan Veden palvelunumero 05 749 2510 ma – pe klo 9 – 11 ja klo 13 – 15

  • Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri
  • Asiakassihteeri Susanna Korpela

Laskutusjaksot

1.1.-31.3. arviolaskutus, arvioitu eräpäivä maaliskuun lopussa
1.4.-30.6. arviolaskutus, arvioitu eräpäivä kesäkuun lopussa
1.7.-30.9. tasaus- ja arviolaskutus, arvioitu eräpäivä lokakuun puoliväli; mittarinluentakortit lähetetään elokuussa
1.10.-31.12. arviolaskutus, arvioitu eräpäivä joulukuun lopussa

Vesilaskun maksamatta jättäminen aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen! Sulkemis- ja avaamiskustannukset veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Toimitusehtojen kohdan 6.4 mukaan Haminan Vedellä on oikeus pyytää asiakkaalta vakuus tai
ennakkomaksu saatavien maksamisesta mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa.

Pin It on Pinterest

Share This