Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Haminan Veden verkostoon. Uusille liittyjille vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot rakennetaan tontin rajalle.

Liittymismaksu uusille pientaloliittyjille

(Haminan Veden johtokunnan päätös 9.10.2019 § 33)

Pientalojen (omakotitalot ja paritalot < 300 m2) liittymismaksu on 6.500 € (sis. Alv 24 %) Haminan Veden toiminta-alueella. Liittymismaksu kattaa tonttijohtojen rakentamismaksun kiinteistön rajalle, vesimittarin asennuksen, taloventtiilin ja jäteveden tarkastushaaran. Kaupunki ja Haminan Vesi ovat sopineet, että Vesi laskuttaa liittymismaksut kaupungin puolesta, joten maksu sisältää myös liittymismaksun Haminan kaupungin hulevesiverkostoon, sekä tämän tonttihaaran kiinteistön rajalle. Mikäli vesihuollon rakentamismaksut alueella poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä voidaan liittymismaksua korottaa aluekertoimella.

Lisärakentaminen toiminta-alueella

Omakotitalot ja paritalot < 300 m2

Liittymis- ja rakentamismaksu Alv 0 % Alv 24 %
Pelkkä vesijohto 2.769,79 3.434,54
Pelkkä jätevesiviemäri 2.625,45 3.255,56
Pelkkä hulevesiviemäri 2.226,69 2.761,10
Vesi- ja jätevesijohto samanaikaisesti 4.295,24 5.326,10
Vesi- ja hulevesijohto samanaikaisesti 3.896,48 4.831,64
Jäte- ja hulevesijohto samanaikaisesti 3.752,14 4.652,66

Liittymismaksu muille rakennuksille

(Haminan Veden johtokunnan päätös 9.10.2019 § 33)

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu L määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kaavan mukaisen rakennusoikeuden, palvelukertoimen sekä aluekertoimen mukaan seuraavasti:

L = YI * K * A* PI * XI

L = Liittymismaksu

YI = Liittymismaksun yksikköhinta (€/rakennusoikeus m2)

K = Kiinteistötyypin mukainen kerroin

A = Kaavan mukainen rakennusoikeus (m2)

PI = Palvelukerroin

XI = Aluekerroin

Liittymismaksun yksikköhinta YI
Alv 0 % Alv 24 %
2,90 €/k-m2 3,60 €/k-m2
Kiinteistötyypin mukainen kerroin K
Omakotitalot ja paritalot (<300m2) 6
Rivitalot 5
Maatalouden talousrakennus 4
Asuinkerrostalot, luhtitalot 3
Asuinliikerakennukset 3
Liikerakennukset 3
Julkiset rakennukset 3
Teollisuusrakennukset 3
Varastorakennukset 2
Palvelukerroin PI
Vesijohto ja viemäröinti 1
Vesijohto 0,4
Jätevesiviemäri 0,4
Hulevesiviemäri 0,2

Mikäli vesihuollon rakentamiskustannukset alueella poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä voidaan liittymismaksua tarvittaessa korottaa aluekertoimella.

Hulevesiviemärin liittymismaksu peritään aina jätevesiviemäriliittymän yhteydessä, jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri.

Liittyminen vesiosuuskunnan tai yksityisjohtojen kautta

Myös osuuskuntien tai yksityisjohtojen kautta laitoksen verkostoon liittyvät kiinteistöt maksavat liittymismaksuosuuden Haminan Vedelle.

Liittymismaksuosuus Alv 0 % Alv 24 %
Vesijohto 1.189,80 1.475,35
Jätevesiviemäri 1.225,45 1.519,55
Hulevesiviemäri    826,69 1.025,09
Vesijohto ja jätevesiviemäri 2.415,24 2.994,89
Vesijohto ja hulevesiviemäri 2.016,48 2.500,44
Jäte- ja hulevesiviemäri 2.052,14 2.544,65
Vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemäri 3.241,94 4.020,00

Pin It on Pinterest

Share This