Perustettu 1653

Toiminta-alue

Toiminta-alue on maantieteellinen alue, jossa vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltolaitoksen tulee toiminta-alueellaan huolehtia vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.  Toiminta -alue  tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen määrän tai laadun vuoksi.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on oikeus ja myös velvollisuus liittyä alueella oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin, jollei vapautusta liittymissvelvollisuudeta ole.

Haminan veden toiminta-alue