Perustettu 1653

Laskutus

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistöllä kulutettuun vesimäärään. Vanhoilla kuluttajilla arviolaskutuksen perusteena on edellisen vuoden mitattu kulutus. Uusilla kuluttajille laskutus perustuu henkilö määrään.

Kuluttajia laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Kolme laskuista on edellisen vuoden kulutukseen perustuvia arviolaskuja ja neljäs lasku on asiakkaan ilmoittamaan vesimittarinlukemaan perustuva tasauslasku.

Suurimpia kuluttajia, pääasiassa teollisuusasiakkaita laskutetaan kerran kuukaudessa.

Laskutuksiin tulevista muutoksista, kuten omistajan vaihdoksesta, kulutusarvion muutoksesta, laskutusosoitteen muutoksesta yms. ilmoitetaan Haminan Veden asiakaspalveluun.

Haminan Veden palvelunumero 05 749 2510 ma - pe klo 9 - 11 ja klo 13 - 15
Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri 
Asiakassihteeri Susanna Korpela 
 

Laskutusjaksot

1.1.-31.3  Arviolaskutus/tasauslaskutus, arvioitu eräpäivä huhtikuun loppupuolella.
1.4.-30.6  Arviolaskutus/tasauslaskutus, arvioitu eräpäivä heinäkuun loppupuolella
1.7.-30.9  Arviolaskutus/tasauslaskutus, arvioitu eräpäivä lokakuun loppupuolella
1.10.-31.12  Arviolaskutus/tasauslaskutus, arvioitu eräpäivä tammikuun loppupuolella

Vesilaskun maksamatta jättäminen aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen! Sulkemis- ja avaamiskustannukset veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Toimitusehtojen kohdan 6.4 mukaan Haminan Vedellä on oikeus pyytää asiakkaalta vakuus tai ennkkomaksu saatavien maksamisesta mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa.