Perustettu 1653

Haminan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012-2020

Vesihuoltolaki velvoittaa kuntaa laatimaan alueellaan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja pitämään suunnitelmaa ajan tasalla. Lain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan siitä, että terveydellisten tai ympäristösuojelullisten syiden tai suuren asiakasjoukon tarpeen vaatiessa ryhdytään toimenpiteisiin tarpeellisten vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi. Suunnitelman tarkoitus on viestiä asukkaille, päättäville tahoille sekä vesihuollosta vastaavalle vesilaitokselle, miten kunnassa suhtaudutaan vesihuollon kehittämiseen ja hoidetaan vesihuoltoasioita. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluasiakira, vaan vesihuollon tavoitteita määrittelevä asiakirja.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Liitteet kehittämissuunnitelmaan