Perustettu 1653

Vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin !

Ongelmajätteen uusi virallinen nimi on vaarallinen jäte.  Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Viemäriin kaadetut vaaralliset aineet vaikeuttavat myös viemärien ja jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä ovat haitalllisia vesilaitoksen työntekijöille. Lue lisää.

Ohjeita pesuloille, autokorjaamoille ja terveydenhuolto aloille.

Vaarallinen jäte -kampanja