Perustettu 1653

Tietoa liittymiskustannuksista

(Vesiliikalaitoksen johtokunnan päätös 9.10.2019 § 32)

Liittymismaksun määräytymisperuste on kiinteistön liittymisestä laitokselle aiheutuva investointikustannus. Rakennettavalta alueelta kerättävillä liittymismaksutuloilla pitäisi pystyä kattamaan alueen vesihuoltoverkostojen kentamiskustannukset. Maksujen tulee olla eri alueilla erisuuruisia, mikäli tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen takia.

Liittymismaksu L määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kaavan mukaisen rakennusoikeuden, palvelukertoimen sekä aluekertoimen mukaan palvelujen käytön perusteella seuraavasti.

Omakotitalot ja paritalot ro < 300 m2

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Haminan Veden toiminta-alue jossa voimassa oleva asemakaava

Uudet liittyjät (vesi-, viemäri- ja hulevesijohdot rakennettu tontin rajalle)

Alv 0 % Alv 24 %
5.241,94 € 6.500€

Lisärakentaminen toiminta-alueella

Liittymis- ja rakentamismaksut (omakoti- ja paritalot alle 300 m2) 

 Alv  0 %  Alv 24 %
Pelkkä vesijohto 2.769,79 3.434,54
Pelkkä jätevesiviemäri 2.625,45 3.255,56
Pelkkä hulevesiviemäri 2.226,69 2.761,10
Vesijohto ja hulevesiviemäri rakennettuna samanaikaisesti 3.896,48 4.831,64
Vesijohto ja jätevesiviemäri rakennettuna samanaikaisesti 4.295,24 5.326,10
Jätevesi- ja hulevesiviemäri rakennettuna samanaikaisesti 3.752,14 4.652,66

Liittymismaksuosuus

  Alv 0 % Alv 24 %
Vesijohto 1.189,80 1.475,35
Jätevesiviemäri 1.225,45 1.519,55
Hulevesiviemäri    826,69 1.025,09
Vesijohto ja hulevesiviemäri 2.016,48 2.500,44
Vesijohto ja jätevesiviemäri 2,415,24 2.994,89
Jätevesi- ja hulevesiviemäri 2.052,14 2.544,65
Vesijohto ja jäte- ja hulevesiviemäri 3.241,94 4.020,00

 

Liittymismaksu muut rakennukset 

L = YI*K*A*PI*XI

L= Liittymismaksu, Yl =Liittymismaksun yksikköhinta (€/rakennusoikeus-m2), K=kiinteistötyyppi, A= Kaavan mukainen rakennusoikeus (m2), Pl=palvelukerroin, XI=Aluekerroin

Liittymismaksun yksikköhinta

K-mAlv 0%

K-mAlv 22%

2,90 €/k-m2 3,60 €/k-m2

Kiinteistötyypin mukainen kerroin K 

Kiinteistötyyppi Kerroin
Omakotitalot ja enintään kahden asunnon paritalot >300 m2 6
Rivitalot 5
Maatalouden talousrakennus 4
Asuinkerrostalot, luhtitalot 3
Asuinliiketalot 3
Liikerakennukset 3
Julkiset rakennukset 3
Teollisuusrakennukset 3
Varastorakennukset 2
Hulevesiviemärin liittymismaksu peritään aina jätevesiviemäriliittymän yhteydessä, jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri.

Palvelukerroin, Pl

Vesijohto ja viemäröinti    1
Vesijohto 0,4
Jätevesiviemäri 0,4
Hulevesiviemäri 0,2

Mikäli vesihuollon rakentamismaksu alueella poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä voidaan liittymismaksua korottaa aluekertoimella.

Viivästyskorko ja perimiskustannuket

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 euroa jokaisesta maksukehoituksesta, Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen, Sama koskee vesihuollon yleisten tomitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksua.