Perustettu 1653

Haminan Veden asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä.

Käyttömaksu

Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän (vesimittarin lukema) ja laadun (kotitalous/teollisuus) perusteella. Käyttömaksuilla katetaan mm. veden käsittelyprosesseista ja pumppauksesta aiheutuvia energia- ja kemikaalikustannuksia.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan. Perusmaksulla katetaan mm. käyttöomaisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä materiaali- ja palvelukuluja sekä hallinnosta aiheutuvia kuluja.

Huleveden viemäröintimaksu

Huleveden viemäröintimaksua laskutetaan, mikäli sadevesiviemäröinti kulkee korkeintaan 20 m päästä tontin rajasta. Huleveden viemäröintimaksulla katetaan hulevesiviemäreiden rakentamisesta sekä huolto- ja kunnossapidosta laitokselle aiheutuvia kustannuksia.

Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan verkostojen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kaavan mukaisen rakennusoikeuden ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia.

Lisäliittymismaksut

Koskee niitä kiinteistöjä, jotka ovat maksaneet liittymismaksut kerrosalan mukaan. Lisäliittymismaksu laskutetaan lisärakentamisen ja laajennuksen yhteydessä.